Biografie

Tudor Chiriac

Compozitor, prof. univ. dr., membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din R. M., membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

Născut la 21 martie 1949, în Ciuciuleni, Republica Moldova.

Repatriat și stabilit în România din 1995.

STUDII:

Institutul de Stat al Artelor „Gavriil Musicescu” din Chişinău, facultatea Com- poziţie, sub îndrumarea profesorului Solomon Lobel.

Specializări în străinătate: stagii în materie de compoziţie şi orchestraţie la ca- sele de creaţie din ex-URSS, sub îndrumarea profesorului Iuri Alexandrovici

Fortunatov, de la Conservatorul „P. I. Ceaikovski” din Moscova.

Studii doctorale la Universitatea de muzică „Gheorghe Dima” din Cluj.

PREMII, DISTINCŢII:

Premiul Ministerului Învăţământului pentru Cvartetul de coarde Nr. 1 – 1976

Premiul „Boris Glavan” al Tineretului din Republica Moldova, pentru poemul

Pe un picior de plai – 1979

Premiul de Stat al Republicii Moldova, pentru poemul Mioriţa – 1988

Maestru al Artelor din Republica Moldova, pentru contribuţie deosebită în promovarea muzicii naţionale – 1994.

 

CELE MAI REPREZENTATIVE CREAŢII MUZICALE:

Închinări – ciclu de coruri. Partitură în manuscris. Înregistrare radio (selecţiuni) – 1974.

Cvartetul de coarde Nr. 1. Editura Literatura Artistică, Chişinău, 1983.

Înregistrare radio – 1975.

Sinfonia concertata. Partitură în manuscris.

Pe un picior de plai – poem simfonic. Editura Hiperion, Chişinău, 1983. Înregistrare radio – 1977.

Luci, soare, luci! – cantată pentru cor de copii şi orchestră, pe versuri de Gr. Vieru. Partitură în manuscris. Reducţia de pian, Editura Literatura Artisti

, Chişinău, 1980, în antologia Să creşti mare. Înregistrare discografică la Casa de discuri Melodia din Moscova, 1978.

Divertimento solenne pentru orchestră simfonică şi cor, scris cu ocazia inaugurării Teatrului de operă şi balet din Chişinău. Partitură în manuscris. Înregistrare radio – 1979.

Baladă pentru ansamblu de violoncelişti şi pian. Editura Literatura Artistică,

Chişinău, 1984, în antologia Pe aripi de melodii. Înregistrare radio – 1981.

Mioriţa – poem pentru voce, orgă, clopote şi bandă magnetică. Editura Literatura Artistică, Chişinău, 1989. Înregistrare radio – 1983.

Legenda Ciocârliei – simfonie concertantă pentru narator şi orchestră. Partitură în manuscris. Înregistrarea radio – 1985.

La moartea lui Ştefan Vodă – variaţiuni corale pe tema unui compozitor anonim. Înregistrare radio – 1987.

Doinatoriu opus sacrum dacicum pentru solist, cor, orgă, nai şi vibrafon. Partitură în manuscris. Înregistrare radio – 1989.

Fantezie rustică pentru orchestra de cameră. Partitură în manuscris. Reducţia pentru vioară şi pian, Editura Hiperion, Chişinău, 1991. Înregistrare radio – 1991.

Dacofonia Nr. 1 pentru orchestra simfonică mare. Partitură editată la Editura

Artes Iaşi. Înregistrare radio – 1998.

Jocuri pentru orchestră. Partitură editată cu titlu de manuscris. Înregistrare

Studioul ADM din Chişinău – 2000.

Dacofonia Nr. 2 pentru narator şi orchestră, partitura. Editura Artes, Iaşi, 2000. Înregistrare radio – 2002.

La porţile Sarmisegetuzei, pentru orchestra simfonică şi cor mixt. Partitură editată cu titlu de manuscris, 2006. Înregistrare radio – 2006.

Ecouri carpatine – concert pentru trompetă, vioară complementară şi orchestră.

Partitură şi înregistrare – 2007.

De la Tiras pân’ la Tissa – cantată pentru cor mixt grup de viori şi violoncel. Partitură tipărită la Editura Artes  şi înregistrată în studioul radio Chişinău.

Prin Voloseni – Fantezie rustică pentru orchestră – cu titlu de manuscris. Înregistrare Radio 2010.

Semantica muzicii – studiu muzicologic – cu titlu de manuscris, 2014

Carmina dacie – cantată pentru narator, cor de copii şi orchestră. Partitura, 2014.

 

CREAȚII CU VALOARE DEOSEBITĂ:

Poemul Mioriţa, selectat de Consiliul internaţional U.N.E.S.C.O., printre cele 10 lucrări cele mai bune ale lumii în anul 1986.

PROGRAMĂRI LA CONGRESE INTERNAȚIONALE:

suita simfonică Pe un picior de plai – Congresul al VI-a al compozitorilor din

URSS, Moscova, Sala mare a Conservatorului „P. I. Ceaikovski”, 25 noiembrie, 1979, dirijor Giansug Kahidze.

poemul Mioriţa – Congresul al VII-a al compozitorilor din URSS, Moscova,

Sala mică a Conservatorului „P. I. Ceaikovski”, 9 martie, 1985.

PROGRAMĂRI LA PLENARE INTERNAŢIONALE:

Sinfonia concertata – Plenara a IV-a a Uniunii Compozitorilor din URSS, 18 februarie, 1977, Moscova, dirijor Dmitri Kitaenko, solistă Sofia Propişcean.

cantata Luci, Soare, luci! – Gorki, 10 decembrie, 1983, dirijor Israel Borisovici Gusman.

poemul Pe un picior de plai – Uzbekistan, Taşkent, 1 octombrie, 1980, dirijor

Valentin Fedoseev.

poemul Mioriţa – Sala mică a Conservatorului „P. I. Ceaikovski”, 3 aprilie

1986, Moscova.

LUCRĂRI CÂNTATE PESTE HOTARE:

Simfonia concertata – Odessa, Yalta, 23 septembrie, 1977

Legenda Ciocârliei – Cuibâşev

poemul Mioriţa – Domul din Riga, 2 aprilie 1988

poemul Pe un picior de plai – Orchestra de Stat din Leningrad, dirijor Iuri Botnari, stagiunea concertistică 1985-1986.

  

SERI DE CREAŢIE:

Paris, 17 decembrie, 1987, Association France-URSS.

PARTICIPĂRI LA ÎNTÂLNIRI INERNAŢIONALE:

Întâlnirea sovieto-bulgară de la Minsk

Întâlnirea sovieto-română de la Kiev

Întâlnirea sovieto-română de la Bucureşti

Întâlnirea sovieto-finlandeză de la Moscova

Întâlnirea sovieto-cehoslovacă de la Bratislava

LUCRĂRI CÂNTATE ÎN ROMÂNIA:

Dacofonia Nr. 1

De la Tiras pân la Tissa

Prin Voloseni

Codreneasca

Polca

Dacofonia Nr. 2, interpretată în Bucureşti, Sala Radio, cu transmisiune directă pe toate posturile de radio ale Europei.

ACTIVITATE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ:

Teză de doctorat: Muzica românească de filiaţie ancestrală. Principii funda- mentale de compoziţie şi analiză integrală a muzicii.

Curs de Teoria instrumentelor şi orchestraţie (cu valoare de manuscris).

Semantica muzicii. Principii fundamentale.

DOMENII DE COMPETENŢĂ:

Muzica de filiaţie ancestrală românească

Compoziţie

Teoria instrumentelor şi orchestraţie

Analiza integrală a muzicii

Armonia

Aranjamente corale

Aranjamente vocale şi instrumentale

Semantica muzicii